Головна

Розкриття інформації

Про підприємство

Продукція

Контакти

Свідоцтво акції

Виписка з єдиного державного реєстру

Статут 2018

Виписка з єдиного державного реєстру (стор.1)

Виписка з єдиного державного реєстру (стор.2)

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість

Довідка статистики (стор.1)

Довідка статистики (стор.2)

Статут

Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

Положення про правління ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

Положення про наглядову раду ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

Положення про ревізійну комісію ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"