Головна

Розкриття інформації

Про підприємство

Продукція

Контакти

Нерегулярна інформація

20.04.2019 року 

Підсумки голосуваня.docx.p7s

 

Підсумки голосування (Прийняті рішення)

на загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(код за ЄДРПОУ 05509694)

 

  м. Луцьк                                                               від 16 квітня 2019 року

 

Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

 

 

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

 

 

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1)         Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2)         Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3)  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

 

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною..

 

 

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

 

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

А) затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

Б) суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

21.03.2019 року

Протокол 4 від 20.03.2019р.PDF

18.09.2018 року

Рішення прийняті

на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(код за ЄДРПОУ 05509694)

 

  м. Луцьк                                                               від 28 вересня 2018 року

 

Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

 

 

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

 

 

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 

 

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

 

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

 

 

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів  Зомбер Віктора Леонідовича  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

 

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції,визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

 

 

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни.

 

 

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

Чернишова Олена Миколаївна , акціонер

18 907 588

Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера - Голтва Павло Сергійович

18 907 588

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Чернишова Олена Миколаївна , акціонер.

2. Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера - Голтва Павло Сергійович.

 

 

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни Юрiївни.

 

 

08.06.2018року
Рішення прийняті
на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
(код за ЄДРПОУ 05509694)
м. Луцьк від 07 травня 2018 року
Місце проведення: Україна, місто Луцьк, проспект Відродження, 24, (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).
Загальні збори акціонерів розпочато об 13-00 год.
Проводилось голосування по питанню «Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати лічильну комісію Зборів у складі:
Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії;
Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;
Маляр Володимир Леонідович - Член лічильної комісії.
2. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович.
3. Затвердити наступний порядок проведення зборів:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. - Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».
- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.
2
- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія
- Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
Проводилось голосування по питанню «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
3
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік затвердити.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.
Проводилось голосування по питанню «Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
4
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.
Проводилось голосування по питанню «Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн. Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим .
Проводилось голосування по питанню «Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
«За» – 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«Проти» - 0 голосів
«Утримався» -0 голосів
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови Іпатюк І.Ю, членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П. Вегери Н.В. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Проводилось голосування по питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії»
Голосування проводилось за допомогою бюлетенів.
Результат кумулятивного голосування:
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Іпатюк Інна Юріївна – 18 907 588 голосів (100%);
Драпчинська Надія Петрівна – 18 907 588 голосів (100%);
Вегера Надія Василівна –18 907 588 голосів (100%).
5
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, а саме:
Іпатюк Інна Юріївна;
Драпчинська Надія Петрівна;
Вегера Надія Василівна.

08.11.2017р.

 

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного

позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє  про включення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20  листопада 2017 року о 13.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4)  нових питань:

 

7.      Відкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років з можливістю отримання в межах Генерального договору інвестиційних кредитів, кредитних ліній, обігових кредитів, кредитів-овердрафт тощо.

8.      Передача майна (іпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років.

9.      Надання повноважень Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрію Олексійовичу на укладення  від імені Товариства із ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років ,отримання кредитів в рамках Генерального договору про здійснення кредитування , договору іпотеки та інших документів щодо кредитних операцій з правом визначення всіх істотних умов таких договорів на власний розсуд.

 

Оголошення про проведення зборів було надруковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку» №196 від  17.10.2017 року,  №199 від 20.10.2017 року.

Оголошення про внесення змін до проекту порядку денного зборів акціонерів надруковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку» №212 від  08.11.2017 року.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 

Проект рішення сьомого питання порядку денного про відкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років з можливістю отримання в межах Генерального договору інвестиційних кредитів, кредитних ліній, обігових кредитів, кредитів-овердрафт тощо.

 

Відкрити в ПАТ «Кредобанк» Генеральний договір про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років з можливістю отримання в межах Генерального договору інвестиційних кредитів, кредитних ліній, обігових кредитів, кредитів-овердрафт тощо.

 

 

Проект рішення восьмого питання порядку денного про Передачу майна (іпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років.

 

Передати в забезпечення виконання зобов’язань по Генерального договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років перед ПАТ «Кредобанк»,  майно (іпотеку наступної черги), а саме:

 

-          механічну майстерню /літ.б-1/, загальною площею 241,5 кв.м.;

-          склад макаронних виробів /літ.Н-1/, загальною площею 483,9 кв.м.;

-          склад солі ГРП /літ.В-1/, загальною площею 395,2 кв.м;

-          склад макаронних виробів /літ.Л-1/, загальною площею 458,5 кв.м.;

-          складські приміщення /літ.К-1/, загальною площею 339,0 кв.м.;

-          столярну майстерню /літ.Г-2/, загальною площею 625,5 кв.м.;

-          гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів /літ.Д-1/, загальною площею 312,2 кв.м.;

-          булочний цех /літ.М-1/, загальною площею 316,0 кв.м.;

-          головний корпус /літ.Б-4/, загальною площею 8 937,9 кв.м.;

-          магазин «Колосок» /літ.О-1/, загальною площею 172,6 кв.м;

-          автомобільні ваги /літ.А-1/, загальною площею 178,9 кв.м.;

-          автомийку /літ.Ж-1/, загальною площею 7,0 кв.м.;

-          земельну ділянку, загальною площею 3,0270 га (цільове призначення – для обслуговування виробничої бази), кадастровий №0710100000:36:056:0001, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Підгаєцька, буд.13б.

 

 

Проект рішення дев′ятого питання порядку денного про Надання повноважень Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрію Олексійовичу на укладення  від імені Товариства із ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років ,отримання кредитів в рамках Генерального договору про здійснення кредитування , договору іпотеки та інших документів щодо кредитних операцій з правом визначення всіх істотних умов таких договорів на власний розсуд.

 

Надати повноваження Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрію Олексійовичу на укладення  від імені Товариства із ПАТ «Кредобанк» Генеральний договір про здійснення кредитування з лімітом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.),терміном на 7 років ,отримання кредитів в рамках Генерального договору про здійснення кредитування , договору іпотеки та інших документів щодо кредитних операцій з правом визначення всіх істотних умов таких договорів на власний розсуд.

 

 

 

19.10.2017року

19.10.2017р.

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергових Загальні збори акціонерів відбудуться 20  листопада 2017 року о 13.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 12.00 до 12.50 години у день та за місцем проведенням позачергових  Загальних зборів.                                                                                                                                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 14.11.2017 року.

Проект порядку денного:

1.    Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

2.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4.Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

5.Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

6.Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Проект рішення першого питання порядку денного обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

 

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;  Маляр Володимир Леонідович -  Член лічильної комісії.Головою зборів обрати Тищенка  Андрія Олексійовича Секретарем Зборів обрати Гуменюк Олену Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення зборів:                                                   

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                                       - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                                          - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                                           - Для виступів на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                 

  - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.   

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Проект рішення другого питання порядку денного Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

 Бюлетні повинні бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства..

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

 Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності.

 Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

 

Проект рішення третього питання порядку денного про Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на 4 000 000, 00 (чотири мільйони гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  у кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна, за рахунок додаткових внесків».

Проект рішення четвертого питання порядку денного  про Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» в кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна.

Приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», що є акціонерами станом на 14 листопада 2017р., які мають право на участь у загальних зборах, згідно переліку акціонерів складаному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства"

Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

Надання акціонерам Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

Затвердити протокол, який викласти у Рішенні про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.11.2017 року

Уповноважити головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» підписати рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  (Додаток № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» від 20.11.2011 року».

   Проект рішення п′ятого питання порядку денного про Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

1. Визначити уповноваженим органом з розміщення акцій Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

2. Наглядовій раді  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  надати повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-  внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством  акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Проект рішення шостого питання порядку денного про визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

1.      Визначити уповноваженою особою на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків Голову правління Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

2.      Голові правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» надати повноваження щодо:

- забезпечення  реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі  розміщення акцій;

- здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа - голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті - hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку»   №196 від 17.10.2017 року,  №199 від 20.10.2017 року.

 

24.05.2017року


Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергових Загальні збори акціонерів відбудуться 26  червня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням позачергових  Загальних зборів.                                                                                                                                Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 20.06.2017 року.

Проект порядку денного:

1.     Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

2.     Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.                Розгляд питання про укладення Договору поруки з банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль».                                                                                                                    4. Про надання згоди ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   .

Проект рішення першого питання порядку денного обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

 

Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;  Маляр Володимир Леонідович -  Член лічильної комісії. Секретарем Зборів обрати Гуменюк Олену Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення зборів:                                                     - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                    - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                                - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                                - Для виступів на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                    - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. -Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення другого питання порядку денного Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

 Бюлетні повинні бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства..

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

 Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності.

 Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Проект рішення третього питання порядку денного Розгляд питання про укладення Договору поруки з банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль».       

Надати згоду на укладення Договору поруки з банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»  перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль.

Проект рішення четвертого питання порядку денного  Про надання згоди ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»      

Надати згоду  ПАТ “ТЕРЕМНО ХЛІБ” виступити фінансовим поручителем перед банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД»   за кредитним договором, який буде укладений між банком  АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД.                                                                                                        

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа - голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті - hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку»  15.05.2017  № 89

 

10.03.2017року

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 06.04.2017 року.

Проект порядку денного:

1.      Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2.      Звіт Правління товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

3.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.

6.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2016 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

7.      Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

8.       Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення першого питання порядку денного «Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»:

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію  акціонерів, в наступному складі:

- Остапов Олександр Володимирович – голова комісії;

- Зомбер Наталія Анатоліївна – член комісії;

- Маляр Володимир Леонідович – член комісії.

Надати право голові лічильної комісії посвідчувати бюлетені для голосування.

Обрати голову та секретаря в складі, а саме:

Тищенко Андрій Олексійович – голова Загальних зборів,

Гуменюк Олена Володимирівна – секретар Загальних зборів.

Проект рішення другого питання порядку денного «Звіт Правління товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.» :

                  1. Затвердити звіт правління про роботу за 2016 рік.

                  2. Роботу правління у 2016 році визнати задовільною.

Проект рішення третього питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»:

1)                 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік;

2) Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

Проект рішення четвертого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»:

     1. Затвердити звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2016 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2016 р.;

    2.Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.

Проект рішення п'ятого  питання порядку денного «Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2016 рік.»

1.      Затвердити річний фінансовий звіт та баланс за 2016 рік.

Проект рішення шостого питання порядку денного: «Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2016 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

Чистий прибуток товариства за 2016 рік в  сумі 1391 тис. грн. скерувати на розвиток підприємства.

Дивіденди акціонерам товариства не виплачувати.

Проект рішення сьомого питання порядку денного: «Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.»:

відкликати попередній склад Наглядової ради:

- Гуменюк Ганну Омелянівну;

-  Чернишову  Олену Миколаївну.

Обрати новий склад Наглядової ради: У відповідності до п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» інформація не розкривається.

Проект рішення восьмого питання порядку денного: «Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.»

Затвердити умови договорів, що укладатимуться товариством з членами Наглядової ради, та визначити Тищенка Андрія Олексійовича особою уповноваженою на укладення від імені товариства договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів в приймальні голови правління товариства з понеділка по п′ятницю з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Відповідальна особа - голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрій Олексійович.

Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представника  акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті - hlib.teremno.com.ua

При здійсненні процедури реєстрації для участі у Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок +38 /0332/ 787300.

Повідомлення опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 від 09.03.2017р.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період

Звітний 2016 рік

Попередній 2015 рік

Усього активів

52 440

46 460

Основні засоби

32 511

18 498

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6 889

11 419

Сумарна дебіторська заборгованість

9 857

13 553

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 488

788

Нерозподілений прибуток

8 723

7 332

Власний капітал

13 628

12 237

Статутний капітал

4 905

4 905

Довгострокові зобов’язання

12 965

4 950

Поточні зобов’язання

24 852

28 489

Чистий прибуток (збиток)

1 391

357

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

498

532

Наглядова рада  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

27.02.2014 року.

                                                                                                                                                                                                             

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б,   відбудуться 03 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк,      пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 28.03.2014 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2013 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариство за 2013 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період

Звітний 2013 рік

Попередній 2012 рік

Усього активів

31317

39417

Основні засоби

16465

17740

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4886

7318

Сумарна дебіторська заборгованість

5849

10869

Грошові кошти та їх еквіваленти

234

549

Нерозподілений прибуток

8566

9597

Власний капітал

13471

14502

Статутний капітал

4905

4905

Довгострокові зобов’язання

9751

8669

Поточні зобов’язання

8046

16160

Чистий прибуток (збиток)

-1031

-529

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

502

509

Повідомлення про проведення чергови загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень.
Цінні папери України» №38 (3835) від 27.02.2014р.

Голова Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2013 р.

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (далі Товариство) відбудуться 23 квітня 2013 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 17.04.2013 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління товариства про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2012 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2012 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку за 2012 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік.

8.    Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме збільшення ліміту кредитування в рамках діючої Генеральної угоди про здійснення кредитування №0030/2012 від 28.05.2012р. на суму до 15.000.000,0 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень) (включно) укладеної з ПАТ «Кредобанк».

9. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства змін до Генеральної угоди про здійснення кредитування №0030/2012 від 28.05.2012р. та всіх інших договорів необхідних для збільшення ліміту кредитування.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 252346.

10.04.2012 р.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного

чергових загальних зборів акціонерів  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 05509694) повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів акцонерів, які відбудуться 24 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

 

Доповнити порядок денний зборів наступними питаннями:

 

11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

12. Про надання згоди на укладання генеральної угоди,  кредитних договорів.

13. Про вирішення питання про передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства.

14. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства генеральної угоди, кредитних договорів та договорів застави (іпотеки).

 

Оголошення про проведення зборів було надруковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 15.03.2012р.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Телефон для довідок 0/332/ 252346.

Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.03.2012 р.

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  (далі Товариство) відбудуться 24 квітня 2012 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24  (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 18.04.2012 року.

                                                         Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління про роботу за 2011 рік.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2011 рік.

5.  Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2011 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2011 рік.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2011 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку за 2011 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік.

8.      Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

9. Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0 /332/ 252346.

Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                Основні показники

                                                                  фінансово-господарської діяльності

                                                      підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

                                                                    Найменування показника

 

Період

Звітний 2011 рік

Попередній 2010 рік

Усього активів

30654

33387

Основні засоби

22243

19215

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2001

1980

Сумарна дебіторська заборгованість

5924

7048

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

550

Нерозподілений прибуток

6916

9916

Власний капітал

15053

18053

Статутний капітал

4905

4905

Довгострокові зобов’язання

7323

375

Поточні зобов’язання

8266

11560

Чистий прибуток (збиток)

578

1217

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

537

561

 
Голова правління                                                                    А.П. Остапова